Welkom bij Love Food Feed

Ingangsdatum: 01-01-2021

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij de informatie verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen die is verzameld via https://lovefoodfeed.com/ (de “Website”).
In dit privacybeleid verwijzen “wij”, “ons” en “onze” naar Love Food Feed. Voor meer informatie over ons, zie “Onze gegevens” aan het einde van dit beleid.

Dit privacybeleid is opgenomen in en onderworpen aan onze Voorwaarden. Woorden met een hoofdletter die in dit Privacybeleid worden gebruikt maar niet gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Algemene Voorwaarden.

Houd er rekening mee dat de praktijken die in dit privacybeleid worden beschreven alleen van toepassing zijn op informatie die online via de website wordt verzameld. Dit privacybeleid is van toepassing wanneer wij optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van bezoekers, gebruikers, opdrachtgevers en klanten (“u” of “uw”); met andere woorden, waar Wij het doel en de middelen voor de verwerking van die Persoonsgegevens bepalen.

LEES DIT PRIVACYBELEID ZORGVULDIG DOOR, omdat dit van invloed is op uw rechten onder de wet. U bevestigt dat u dit privacybeleid hebt gelezen en ermee akkoord gaat dat u hieraan gebonden bent. Als u het niet eens bent met dit privacybeleid, kunt u de website niet gebruiken, openen, maken of publiceren. Dit privacybeleid kan veranderen naarmate we de website voortdurend verbeteren, dus controleer het regelmatig.

Wij behouden ons het recht voor om het Privacybeleid van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Als u de website blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in deze voorwaarden, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. Als Wij van plan zijn de wijzigingen of wijzigingen in dit Privacybeleid met terugwerkende kracht toe te passen of op Persoonsgegevens die al in Ons bezit zijn, zullen Wij U op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanpassingen.

Inhoud

Klik hieronder om naar een onderdeel van dit privacybeleid te gaan

 1. Jouw gegevens
 2. Persoonlijke gegevens
  1. Gegevens die we verzamelen
  2. Hoe we gegevens verzamelen
 3. Persoonlijke gegevens op of van sociale media
 4. Gebruik van persoonlijke gegevens
 5. Delen van persoonlijke gegevens
 6. Dataveiligheid
 7. Niet-persoonlijke gegevens
  1. Over het algemeen verzamelen en bewaren wij de volgende niet-persoonlijke gegevens:
 8. Gebruik van niet-persoonlijke gegevens
 9. Persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens uit andere bronnen
 10. Accountgegevens
 11. Gegevens over gebruikersinhoud
 12. Meldingen Gegevens
 13. Correspondentiegegevens
 14. Uw gegevensprivacyrechten
 15. Gegevensbescherming
 16. Internationale overdracht van de persoonlijke gegevens van EU-burgers
 17. Jouw keuzes
 18. Uw recht op toegang
 19. Uw recht om uw toestemming in te trekken
 20. Uw recht om te updaten, corrigeren of verwijderen
 21. Privacyrechten in Californië
 22. Geen persoonlijke gegevens van kinderen
 23. Cookie beleid
  1. Cookie die wij gebruiken
  2. Doel van het gebruik van cookies
  3. Cookies gebruikt door onze dienstverleners
  4. Cookies beheren
 24. Links naar of van een andere website
 25. Publieke ruimtes
 26. Op interesses gebaseerde advertenties
 27. Veranderingen en updates
 28. Opdracht
 29. Onze gegevens

1 Uw gegevens

Love Food Feed streeft ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om deze dienst te kunnen leveren, is het mogelijk dat wij van tijd tot tijd gegevens van u moeten verzamelen. We proberen te allen tijde alleen de informatie te verzamelen die we nodig hebben voor de specifieke functie of activiteit die we uitvoeren en deze te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

We verzamelen twee basistypen informatie over u door uw gebruik van de website: persoonlijke gegevens en niet-persoonlijke gegevens.

Terug naar de inhoudsopgave

2 Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens“ betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

In het algemeen kunt u op de website surfen zonder uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. Er zijn echter een aantal omstandigheden waarin u ons uw persoonlijke gegevens kunt verstrekken.

2.1 Gegevens die we verzamelen

Wij verzamelen de volgende persoonlijke gegevens van u:

 • Voor-en achternaam;
 • E-mail;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;

2.2 Hoe we gegevens verzamelen

Hieronder volgen de meest voorkomende manieren waarop u uw persoonlijke gegevens verstrekt:

 • Deelnemen aan communities, chatrooms en commentaarthreads, andere fora en andere interactieve diensten op de Website;
 • Indiening van gebruikersinhoud op elk deel van de website dat dit toestaat;
 • Elke andere plaats op de Website waar u willens en wetens vrijwillig persoonlijke gegevens verstrekt.
 • Registratie voor een Account op de Website;
 • Registratie voor een Abonnement;
 • Aanmelden voor het ontvangen van e-mailnieuwsbrieven of e-mailwaarschuwingen van ons;
 • Aanmelden om e-mailaanbiedingen van ons of onze partners te ontvangen;
 • Deelnemen aan speciale evenementen en promoties op de Website;
 • Deelnemen aan wedstrijden of sweepstakes op de Website;

Terug naar de inhoudsopgave

3 Persoonlijke gegevens op of van sociale media

Wanneer u interactie heeft met de website of uw account via een sociaal mediaplatform, zoals Facebook, Twitter, Tumblr, LinkedIn, YouTube of Pinterest, kunnen wij de persoonlijke gegevens verzamelen die u op die pagina aan ons beschikbaar stelt, inclusief uw account-ID of hendel. Wij zullen ons houden aan het privacybeleid van het overeenkomstige sociale-mediaplatform en wij zullen alleen die Persoonsgegevens verzamelen en opslaan die Wij door deze sociale-mediaplatforms mogen verzamelen.

Verstrek alstublieft GEEN persoonlijke gegevens van iemand anders aan ons, tenzij wij u hierom vragen.

Terug naar de inhoudsopgave

4 Gebruik van persoonlijke gegevens

Wij verkopen of verlenen uw persoonlijke gegevens NIET aan derden.

Wij kunnen al uw in dit Privacybeleid genoemde Persoonsgegevens verwerken indien nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en handhaving van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

Naast de specifieke doeleinden waarvoor Wij Uw Persoonsgegevens kunnen verwerken zoals uiteengezet in deze clausule, kunnen Wij ook Uw Persoonsgegevens verwerken wanneer een dergelijke verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon beschermen.

Concreet gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor het volgende:

 • reageren op uw vragen en verzoeken;
 • het onderzoeken van klachten;
 • het handhaven van onze Algemene Voorwaarden;
 • zoals anderszins vereist of toegestaan door de wet of overheidsinstantie.
 • het leveren van goederen en diensten aan u;
 • Diensten aanpassen;
 • beloningen, wedstrijden, marketing- of ander promotiemateriaal;
 • het herkennen van u wanneer u terugkeert naar onze website;
 • verkoopgegevens bijhouden;
 • het verstrekken van tips, nieuws en/of updates;
 • het verwerken van uw feedback over goederen en diensten;
 • gepersonaliseerde aanbiedingen maken;

Terug naar de inhoudsopgave

5 Delen van persoonlijke gegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met de volgende personen:

Externe leveranciers. Wij kunnen uw Onderzoeksgegevens aan een of meer van de geselecteerde externe leveranciers van Goederen en Diensten die op Onze Website zijn geïdentificeerd, met als doel hen in staat te stellen contact met u op te nemen, zodat zij relevante Goederen en/of Diensten aan u kunnen aanbieden, op de markt kunnen brengen en verkopen. Elke dergelijke derde partij zal optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de onderzoeksgegevens die wij aan hen verstrekken; en wanneer zij contact met u opnemen, zal elke derde partij u een kopie van zijn eigen privacybeleid verstrekken, dat van toepassing is op het gebruik van uw persoonlijke gegevens door die derde partij. De leveranciers en providers met wie wij uw informatie kunnen delen, zijn onder meer:

 • Advertentiediensten
 • Sociale netwerksites
 • Analysediensten
 • IT-dienstverleners en webhostingbedrijven
 • Verspreiders van nieuwsbrieven
 • Juridische, audit- en andere professionele adviseurs of consultants
 • Facturerings- of gegevensopslagdiensten

Andere doeleinden. Naast de specifieke openbaarmaking van Persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze Sectie, kunnen Wij Uw Persoonlijke gegevens wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Wij zijn onderworpen, of om Onze vitale belangen, Uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

Terug naar de inhoudsopgave

6 Gegevensbeveiliging

We volgen algemeen aanvaarde industrienormen om de informatie die aan ons wordt verstrekt te beschermen, zowel tijdens de verzending als zodra we deze ontvangen. Wij handhaven passende administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, accidenteel verlies, ongeoorloofde wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en elke andere onwettige vorm van verwerking van de Persoonsgegevens in Ons bezit. Dit omvat bijvoorbeeld firewalls, wachtwoordbeveiliging en andere toegang- en authenticatiecontroles.

We gebruiken HTTPS

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) is een internetcommunicatieprotocol dat de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens tussen uw computer en lovefoodfeed.com/ beschermt. Het gebruik van HTTPS zorgt ervoor dat uw communicatie met ons:

Gecodeerd — De gegevens die u met ons uitwisselt, zijn beveiligd tegen afluisteraars. Dat betekent dat wanneer u op lovefoodfeed.com/ surft, niemand uw activiteiten op meerdere pagina's kan volgen of de gegevensuitwisseling tussen uw computer en lovefoodfeed.com/ kan stelen.

Integraal — Het gebruik van HTTPS waarborgt de integriteit van gegevens. Uw gegevens kunnen tijdens de overdracht niet worden gewijzigd of beschadigd.

Geauthenticeerd — Het HTTPS-protocol verifieert uw communicatie met ons. Dit zorgt ervoor dat u altijd met onze servers communiceert.

Geen enkele transmissiemethode via internet of elektronische opslag is echter 100%-veilig. Wij kunnen de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt of op de website opslaat, niet garanderen of garanderen, en u doet dit op eigen risico. We kunnen ook niet garanderen dat dergelijke informatie niet kan worden geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd door schending van onze fysieke, technische of bestuurlijke veiligheidsmaatregelen. Als u denkt dat uw persoonlijke gegevens zijn aangetast, neem dan contact met ons op via jenniferkatie20@gmail.com.

Als we kennis krijgen van een inbreuk op het beveiligingssysteem, proberen we u elektronisch op de hoogte te stellen, zodat u passende beschermende maatregelen kunt nemen. Indien er een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt, kunnen wij via de Website een kennisgeving plaatsen.

Terug naar de inhoudsopgave

7 Niet-persoonlijke gegevens

Niet-persoonlijke gegevens omvatten informatie die u niet persoonlijk identificeert, maar kan tracking- en gebruiksinformatie bevatten over uw locatie, demografische gegevens, gebruik van de website en internet.

Wanneer u interactie heeft met de website, kunnen wij niet-persoonlijke gegevens verzamelen en kunnen onze servers automatisch een activiteitenlogboek bijhouden van uw gebruik van de website.

7.1 Over het algemeen verzamelen en bewaren wij de volgende niet-persoonlijke gegevens:

 • Demografische informatie zoals leeftijd, geslacht en vijfcijferige postcode als onderdeel van het verzamelen van persoonlijke gegevens;
 • Apparaatinformatie over uw computer, mobiele apparaat of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website. Deze informatie kan het IP-adres, geolocatie-informatie, unieke apparaat-ID's, browsertype, browsertaal en andere transactionele informatie omvatten;
 • Gebruiksinformatie over uw gebruik van de website. Deze informatie omvat een leesgeschiedenis van de pagina's die u bekijkt.
 • Aanvullende “verkeersinformatie” zoals toegangstijd, datum van toegang, softwarecrashrapporten, applicatiefouten, sessie-identificatienummer, toegangstijden en verwijzende siteadressen.
 • Uw zoektermen en zoekresultaten.
 • Overige informatie over uw gebruik van de website.

Terug naar de inhoudsopgave

8 Gebruik van niet-persoonlijke gegevens

We kunnen niet-persoonlijke gegevens (of andere informatie, anders dan persoonlijke gegevens) openbaar maken of delen op elke andere manier die wij passend of noodzakelijk achten.

We zullen onder andere niet-persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden om ons te helpen bepalen hoe gebruikers delen van de website gebruiken en wie onze gebruikers zijn, zodat we de website kunnen verbeteren.

We zullen ook niet-persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze partners en andere derde partijen over hoe onze gebruikers gezamenlijk de website gebruiken.

Terug naar de inhoudsopgave

9 Persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens uit andere bronnen

We kunnen ook informatie over u verzamelen en opslaan die we uit andere bronnen ontvangen, onder andere om ons in staat te stellen de informatie in onze database bij te werken en te corrigeren en om uw ervaring op de website beter aan te passen.

Terug naar de inhoudsopgave

10 Accountgegevens

Wij kunnen uw accountgegevens verwerken (“Accountgegevens“). De Accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De bron van de accountgegevens bent u. De accountgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het exploiteren van onze website, het leveren van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en het communiceren met u. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

Terug naar de inhoudsopgave

11 Gegevens gebruikersinhoud

We kunnen informatie verwerken die u plaatst voor publicatie op onze website of via onze diensten (“Gegevens over gebruikersinhoud“). De Gebruikersinhoudsgegevens kunnen worden verwerkt met als doel een dergelijke publicatie mogelijk te maken en onze website en diensten te beheren. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

Terug naar de inhoudsopgave

12 Meldingsgegevens

We kunnen informatie verwerken die u aan ons verstrekt met het doel u te abonneren op onze e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven (“Meldingsgegevens“). De meldingsgegevens kunnen worden verwerkt met het doel u de relevante meldingen en/of nieuwsbrieven te sturen. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

Terug naar de inhoudsopgave

13 Correspondentiegegevens

We kunnen informatie verwerken die is opgenomen in of verband houdt met enige communicatie die u naar ons verzendt (“Correspondentiegegevens“). De Correspondentiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metagegevens bevatten die verband houden met de communicatie. Onze website genereert de metagegevens die verband houden met communicatie via de contactformulieren van de website. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de communicatie met u en het bijhouden van gegevens. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en de bedrijfsvoering en communicatie met gebruikers.

Terug naar de inhoudsopgave

14 Uw gegevensprivacyrechten

Als u een staatsburger van de EU bent, hebben wij in dit hoofdstuk de rechten samengevat die u heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn opgenomen in onze samenvattingen. Dienovereenkomstig dient u de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties te lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.

Recht op toegang. U heeft het recht op bevestiging of wij uw persoonlijke gegevens al dan niet verwerken en, waar wij dat doen, op toegang tot de persoonlijke gegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën Persoonsgegevens en de ontvangers van de Persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij u een kopie van uw persoonlijke gegevens verstrekken. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar voor aanvullende exemplaren kan een redelijke vergoeding worden gevraagd.

Recht op rectificatie. U heeft het recht om onjuiste Persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige Persoonsgegevens over u te laten aanvullen.

Recht op verwijdering. In sommige omstandigheden heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te verwijderen. Tot die omstandigheden behoren onder meer: de Persoonsgegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; U trekt uw toestemming voor op toestemming gebaseerde verwerking in; U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct marketingdoeleinden; en de Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Er zijn echter uitsluitingen van het recht op verwijdering. De algemene uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor het voldoen aan een wettelijke verplichting; of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Recht om de verwerking te beperken. In sommige omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn: U betwist de juistheid van de Persoonsgegevens; de verwerking is onrechtmatig, maar u verzet zich tegen verwijdering; Wij hebben de Persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van Onze verwerking, maar U heeft Persoonsgegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; en U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Wanneer de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen wij uw persoonlijke gegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen anderszins verwerken: met uw toestemming; voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van groot openbaar belang.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in de openbaar belang of bij de uitoefening van enig officieel gezag dat aan Ons is toevertrouwd; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van de persoonlijke gegevens, tenzij wij overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden (inclusief profilering voor directmarketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor dit doel.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

Recht op gegevensportabiliteit. Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens toestemming is, of dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract, en dergelijke verwerking op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd, heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer het de rechten en vrijheden van anderen negatief zou beïnvloeden.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

Recht om toestemming in te trekken. Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens toestemming is, heeft u het recht om die toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

U kunt al uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan ons. Zie onze contactgegevens aan het einde van dit beleid.

Terug naar de inhoudsopgave

15 Gegevensbescherming

Indien u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door Love Food Feed. Als onderdeel van het aanbieden van de Website kunnen deze Persoonsgegevens worden overgedragen naar andere regio's, waaronder Canada en de Verenigde Staten. Dergelijke overdrachten zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer Love Food Feed Persoonsgegevens verwerkt in het kader van het aanbieden van de Website, zal Love Food Feed:

 • de Persoonsgegevens verwerken als Gegevensverwerker, uitsluitend met het doel de Website aan te bieden in overeenstemming met gedocumenteerde instructies van U (op voorwaarde dat dergelijke instructies in overeenstemming zijn met de functionaliteiten van de Website), en zoals u later eventueel akkoord gaat. Als Love Food Feed wettelijk verplicht is om de Persoonsgegevens voor een ander doel te verwerken, zal Love Food Feed u vooraf op de hoogte stellen van deze vereiste, tenzij het voor Love Food Feed bij wet verboden is om een dergelijke kennisgeving te doen;
 • U op de hoogte stellen als, naar de mening van Love Food Feed, Uw instructie voor de verwerking van Persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • U onmiddellijk op de hoogte stellen, voor zover toegestaan door de wet, na ontvangst van een vraag of klacht van u of een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van de persoonlijke gegevens door Love Food Feed;
 • passende technische en organisatorische maatregelen implementeren en handhaven om de Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, schade, diefstal, wijziging of openbaarmaking. Deze maatregelen zijn passend voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit ongeoorloofde of onwettige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging, beschadiging of diefstal van Persoonsgegevens en passen bij de aard van de Persoonsgegevens die moeten worden beschermd;
 • u, op verzoek, te voorzien van actuele attesten, rapporten of uittreksels daarvan, indien beschikbaar van een bron die belast is met het controleren van de gegevensbeschermingspraktijken van Love Food Feed (bijv. externe auditors, interne audits, auditors voor gegevensbescherming), of geschikte certificeringen, om u in staat stellen de naleving van de voorwaarden van dit Privacybeleid te beoordelen;
 • U onmiddellijk op de hoogte stellen zodra u zich bewust wordt van en bevestiging geeft van enige accidentele, ongeoorloofde of onwettige verwerking, openbaarmaking van of toegang tot de Persoonsgegevens;
 • ervoor te zorgen dat haar personeel dat toegang heeft tot de Persoonsgegevens onderworpen is aan vertrouwelijkheidsverplichtingen die hun vermogen om de Persoonsgegevens openbaar te maken beperken; En
 • bij beëindiging van de Voorwaarden zal Love Food Feed onmiddellijk het opschoonproces starten om de Persoonsgegevens te verwijderen of te anonimiseren. Als u binnen 60 dagen na beëindiging om een kopie van dergelijke persoonlijke gegevens vraagt, zal Love Food Feed u een kopie van dergelijke persoonlijke gegevens verstrekken.

Terug naar de inhoudsopgave

16 Internationale overdracht van de persoonlijke gegevens van EU-burgers

In deze sectie geven wij informatie over de omstandigheden waarin persoonlijke gegevens van burgers van de Europese Unie kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

We hebben kantoren en faciliteiten in de Verenigde Staten. De Europese Commissie heeft een “adequaatheidsbesluit” genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van de Verenigde Staten. Overdrachten naar de Verenigde Staten zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardgegevensbeschermingsclausules die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie. Een kopie van het gebruik van standaardbeschermingsclausules die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie kan worden verkregen via: ec.europa.eu

De hostingfaciliteiten voor onze website bevinden zich in de Verenigde Staten. De Europese Commissie heeft een “adequaatheidsbesluit” genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van de Verenigde Staten. Overdrachten naar de Verenigde Staten zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardgegevensbeschermingsclausules die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie. Een kopie van het gebruik van standaardbeschermingsclausules die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie kan worden verkregen via: ec.europa.eu

U erkent dat persoonlijke gegevens die u indient voor publicatie via onze website of diensten, via internet over de hele wereld beschikbaar kunnen zijn. Wij kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke Persoonsgegevens door anderen niet voorkomen.

De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en de bedrijfsvoering en communicatie met gebruikers.

Terug naar de inhoudsopgave

17 Jouw keuzes

Over het algemeen kunt u, als u zich op de website registreert, de informatie bijwerken die u aan ons hebt verstrekt.

Wanneer u zich registreert op de website, kunt u mogelijk uw voorkeuren met betrekking tot marketingcommunicatie aangeven. Mogelijk kunt u deze voorkeuren wijzigen en de communicatiecategorieën selecteren waarin u geïnteresseerd bent.

U kunt zich niet afmelden voor het ontvangen van bepaalde dienstgerelateerde of transactionele communicatie met betrekking tot de Website, tenzij u uw registratie of abonnement annuleert.

Zelfs nadat uw account is geannuleerd, kunnen wij uw gegevens bewaren voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid.

Terug naar de inhoudsopgave

18 Uw recht op toegang

Wij bieden u redelijke toegang tot de persoonlijke gegevens die u via de website verstrekt.

Terug naar de inhoudsopgave

19 Uw recht om uw toestemming in te trekken

U kunt op elk moment legitiem bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving. U kunt weigeren bepaalde Persoonsgegevens met ons te delen. In dat geval kunnen wij u mogelijk bepaalde functies en functionaliteiten van de website niet bieden.

Terug naar de inhoudsopgave

20 Uw recht om te updaten, corrigeren of verwijderen

U kunt uw accountgegevens en voorkeuren op elk moment bijwerken, corrigeren of verwijderen door naar de pagina Uw accountinstellingen op de website te gaan. Als u toegang wilt tot andere persoonlijke gegevens die wij over u bewaren of deze wilt wijzigen, of wilt verzoeken dat wij informatie over u verwijderen die wij via een geïntegreerde dienst hebben verkregen, kunt u contact met ons opnemen. Houd er rekening mee dat, hoewel alle wijzigingen die u aanbrengt onmiddellijk of binnen een redelijke periode in actieve gebruikersdatabases zullen worden weerspiegeld, wij alle informatie die u indient, kunnen bewaren voor back-ups, archivering, preventie van fraude en misbruik, analyse, voldoen aan wettelijke verplichtingen, of waar Wij anderszins redelijkerwijs van mening zijn dat Wij daartoe een legitieme reden hebben.

We bewaren echter uw gegevens die nodig zijn voor administratieve en transactionele communicatie.

Terug naar de inhoudsopgave

21 Privacyrechten in Californië

Als u een inwoner van Californië bent, staat California Civil Code Section 1798.83 u toe om één keer per jaar gratis informatie aan te vragen en te verkrijgen over de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden voor directmarketingdoeleinden in het voorgaande kalenderjaar. .

Wij delen uw Persoonsgegevens niet met derden voor direct marketinggebruik door die partijen. Voor meer informatie over ons beleid inzake privacy en gegevensverzameling kunt u ons privacybeleid raadplegen.

Inwoners van Californië, die jonger zijn dan 18 jaar en geregistreerde gebruikers van We zijn, mogen alle inhoud of informatie die zij openbaar hebben geplaatst, opvragen en laten verwijderen. In gevallen waarin de wet de verwijdering van informatie niet vereist of toestaat, is dit echter mogelijk niet van toepassing. Dit valt onder de California Business and Professions Code Section 22581.

Californië volgt openbaarmaking niet: We volgen de persoonlijk identificeerbare informatie van onze gebruikers en bezoekers niet in de loop van de tijd en op websites van derden om gerichte advertenties te bieden. Wij reageren op Do Not Track (DNT)-signalen. Sommige andere websites van derden houden echter wel uw browse-activiteiten bij, zodat zij de informatie of advertenties die zij aan u presenteren, kunnen afstemmen. Als u zich wilt afmelden voor deze tracking, kunt u de privacy-instellingen in uw browser inschakelen.

Terug naar de inhoudsopgave

22 Geen persoonlijke gegevens van kinderen

Wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar in de VS of 16 jaar in de Europese Unie. De Website is niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar in de VS of 16 jaar in de Europese Unie. Wij staan niet bewust toe dat kinderen onder de 13 jaar in de VS of 16 jaar in de Europese Unie zich registreren voor of gebruiker worden van de Website.

Als u jonger bent dan 13 jaar in de VS of 16 jaar in de Europese Unie, mag u geen persoonlijke gegevens aan ons verstrekken.

Als we ontdekken dat een kind jonger dan 13 jaar in de VS of 16 jaar in de Europese Unie ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt en we geen ouderlijke toestemming hebben, zullen we de informatie van dat kind onmiddellijk verwijderen.

Terug naar de inhoudsopgave

23 Cookiebeleid

Een cookie is een bestand met een identificatie (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identificatie wordt vervolgens elke keer dat de browser een pagina van de server opvraagt, teruggestuurd naar de server.

Cookies kunnen “permanente” cookies of “sessiecookies” zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij hij vóór de vervaldatum door de gebruiker wordt verwijderd; een sessiecookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.

Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke gegevens die wij over u opslaan, kunnen worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.

23.1 Cookie die wij gebruiken

Sessiecookies

Dit zijn tijdelijke cookies die geen vervaldatum bevatten en worden verwijderd nadat de browser van de gebruiker wordt gesloten. Bij de volgende sessie dient u opnieuw in te loggen, waarbij u als nieuwe gebruiker wordt behandeld

Voorbeelden van sessiecookies: Winkelwagentje, onthouden van eerdere acties, beheren en doorgeven van beveiligingstokens, sessiecookies voor multimedia-inhoudspelers, taakverdelingssessiecookies en plug-in voor het delen van sociale inhoud van derden

Permanente cookies

Dit zijn cookies die in uw browser worden opgeslagen totdat ze door u worden verwijderd of door uw browser worden verwijderd nadat de vervaldatum ervan is bereikt.

Voorbeelden van permanente cookies: Authenticatie, taalkeuze, themakeuze, favorieten, interne sitebladwijzers, menuvoorkeuren, adres- en betalingsinformatie.

Functionaliteitscookies

Functionaliteitscookies stellen ons in staat om keuzes die u heeft gemaakt te onthouden, zodat we een ervaring op maat kunnen creëren. Deze cookies slaan authenticatie- en identificatie-informatie veilig op, bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio.

Prestatiecookies

Prestatiecookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen, zoals de meest gebruikte pagina’s of foutmeldingen, om te begrijpen hoe u onze website gebruikt en ons in staat te stellen een betere gebruikerservaring te creëren. Alle informatie die door prestatiecookies wordt verzameld, is anoniem.

Advertentietrackingcookies

Advertentietrackingcookies zijn cookies van derden die door adverteerders worden gebruikt om hen in staat te stellen hun advertenties op u af te stemmen. Er wordt vanuit uw browser informatie verzameld over de soorten websites die u bezoekt om u advertenties aan te bieden die u waarschijnlijk zullen interesseren. De cookies worden met onze toestemming door onze adverteerders geplaatst.

Trackingcookies van partners

Wanneer u via een affiliate-link naar ons toekomt, wordt er een cookie in uw browser opgeslagen en deze cookie wordt gebruikt om de affiliate-verwijzing bij te houden. Wij hebben deze cookie nodig om commissie aan de verwijzer te kunnen betalen.

23.2 Doel van het gebruik van cookies

Authenticatie – We gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en terwijl u door onze website navigeert;

Toestand – Wij gebruiken cookies om ons te helpen bepalen of u bent ingelogd op onze website;

Personalisatie – Wij gebruiken cookies om informatie over uw voorkeuren op te slaan en om de website voor u te personaliseren;

Beveiliging – We gebruiken cookies als onderdeel van de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, inclusief het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens, en om onze website en diensten in het algemeen te beschermen;

Reclame – Wij gebruiken cookies om ons te helpen advertenties weer te geven die voor u relevant zijn;

Analyse – We gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren;

Cookie-toestemming – Wij gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies in het algemeen op te slaan.

23.3 Cookies gebruikt door onze dienstverleners

Onze dienstverleners gebruiken cookies en deze cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt informatie over websitegebruik door middel van cookies. De verzamelde informatie met betrekking tot Onze Website wordt gebruikt om rapporten op te stellen over het gebruik van Onze Website. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google AdSense. Wij publiceren op interesses gebaseerde advertenties van Google AdSense op onze website. Deze zijn door Google aangepast om uw interesses weer te geven. Om uw interesses te bepalen, zal Google uw gedrag op onze website en op andere websites op internet volgen met behulp van cookies.] OF [Wij publiceren Google AdSense-advertenties op onze website. Om uw interesses te bepalen, zal Google uw gedrag op onze website en op andere websites op internet volgen met behulp van cookies. Door dit gedrag te volgen, kan Google de advertenties die u op andere websites ziet, afstemmen op uw interesses (maar wij publiceren geen op interesses gebaseerde advertenties op onze website).

23.4 Cookies beheren

U kunt het volgen van cookies uitschakelen en meer te weten komen over het privacybeleid van de derde partijen die wij gebruiken door de volgende links te bezoeken:

Derde partij Pagina voor opt-out Privacybeleid
Google Analytics Afmelden Privacybeleid
Facebook-advertenties Afmelden Privacybeleid
Google Adsense Afmelden Privacybeleid

Terug naar de inhoudsopgave

De website kan links bevatten naar andere sites die worden beheerd door onze dochterondernemingen of derden. Houd er rekening mee dat de praktijken die in dit privacybeleid worden beschreven, niet van toepassing zijn op informatie die via deze andere sites wordt verzameld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de acties en het privacybeleid van derden en andere sites.

Terug naar de inhoudsopgave

25 openbare ruimtes

Houd er rekening mee dat alle informatie die u deelt in openbare ruimtes, zoals message boards of feedbacksecties, openbaar wordt en dat iedereen die informatie kan overnemen en gebruiken. Wees voorzichtig met wat u openbaar maakt en plaats geen persoonlijke gegevens waarvan u verwacht dat ze privé blijven. Raadpleeg voor meer informatie de toepasselijke richtlijnen, indien van toepassing, voor het gebruik van onze chatrooms en andere gemeenschapsruimtes.

Terug naar de inhoudsopgave

26 Op interesses gebaseerde advertenties

Om ervoor te zorgen dat u advertenties ontvangt die relevant zijn voor uw interesses op de website, de diensten van onze adverteerders en elders op internet, kunnen wij en derde partijen (waaronder dienstverleners, adverteerders en advertentiebedrijven) informatie verzamelen over uw online activiteiten. in de loop van de tijd en op verschillende sites, apps en apparaten. Wij en derde partijen kunnen die informatie gebruiken om doelgroepsegmenten te helpen begrijpen. Adverteerders kunnen de segmenten gebruiken om te bepalen aan welke doelgroepen zij bepaalde advertenties willen leveren. Via dit proces gebruiken wij geen informatie die u rechtstreeks identificeert.

Afmelden. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties op uw computer of laptop van sommige bedrijven, waaronder ons en onze dienstverleners.

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties op uw mobiele apparaat, raadpleegt u de informatie over advertentievoorkeuren op support.apple.com voor iOS-apparaten of support.google.com voor Android-apparaten.

Als u zich afmeldt, betekent dit niet dat u geen advertenties meer ontvangt. Het betekent dat het bedrijf of de bedrijven waarbij u zich heeft afgemeld, niet langer advertenties zullen leveren die zijn afgestemd op uw webvoorkeuren en gebruikspatronen.

Terug naar de inhoudsopgave

27 Wijzigingen en updates

Bezoek deze pagina regelmatig opnieuw om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in dit privacybeleid, dat we van tijd tot tijd kunnen bijwerken. Als we het privacybeleid wijzigen, zullen we het beschikbaar stellen via de website en de datum van de laatste herziening aangeven. Alle materiële wijzigingen worden op deze website geplaatst en worden 30 dagen na plaatsing van kracht.

In het geval dat de wijzigingen uw rechten of verplichtingen hieronder wezenlijk wijzigen, zullen wij redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van de wijziging. We kunnen bijvoorbeeld een bericht naar uw e-mailadres sturen, als we er een in ons bestand hebben, of een pop-up of soortgelijke melding genereren wanneer u de website voor de eerste keer bezoekt nadat dergelijke materiële wijzigingen zijn aangebracht. Als u de wijzigingen niet schriftelijk weigert voordat ze van kracht worden, betekent dit dat u akkoord gaat met het gewijzigde privacybeleid. Als u de website blijft gebruiken nadat het herziene privacybeleid van kracht is geworden, geeft u aan dat u de huidige versie van het privacybeleid hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Terug naar de inhoudsopgave

28 Opdracht

We kunnen onze eigendom of bedrijfsorganisatie wijzigen tijdens het aanbieden van de website en diensten. We kunnen ook bepaalde activa die verband houden met de Website verkopen. Houd er daarom rekening mee dat we in een dergelijk geval een deel of al uw gegevens kunnen overdragen aan een bedrijf dat onze activa geheel of gedeeltelijk overneemt, of aan een ander bedrijf waarmee we zijn gefuseerd. Onder dergelijke omstandigheden zouden wij, voor zover mogelijk, van de overnemende partij eisen dat zij de praktijken volgt die worden beschreven in dit Privacybeleid, aangezien dit van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Niettemin kunnen wij niet beloven dat een overnemend bedrijf of het gefuseerde bedrijf dezelfde privacypraktijken zal hanteren of uw informatie op dezelfde manier zal behandelen als beschreven in dit privacybeleid.

Terug naar de inhoudsopgave

29 Onze gegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid of als u een verzoek wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via:

E-mail: jennifer@lovefoodfeed.com
Contact-URL: https://lovefoodfeed.com/contact-me/

Terug naar de inhoudsopgave